A Párbeszéd Magyarországért kiáltványa

  • Beküldve: 2013. február 03.

Fojtogatóvá lettek a mindennapok a néhai Magyar Köztársaságban. A szépreményű rendszerváltást követő évek egyre kilátástalanabb vergődése után 2010-től egy olyan politikai rendszer épült ki, amely felmondta a szolidaritást, szétzilálta a gazdaságot, fokozta a kiszolgáltatottságot, felszámolta a demokratikus jogállamot és minden eszközzel hatalma konzerválására törekszik. Azért is tartunk itt, mert a magyar politika évtizedek óta adós egy olyan politikai közösséggel, amely hitelesen és a jövő nemzedékekért érzett felelősséggel küzdött volna az elnyomás, a szegénység és az önkény ellen. Ezért új párt alapítását kezdeményezzük, hogy részt vegyünk a szabad, igazságos és fenntartható társadalom kialakításában. Hosszú távú céljainkból következően párbeszédet kezdünk a demokrácia helyreállításáért küzdő ellenzéki erőkkel a tekintélyelvű rezsim leváltása érdekében.

Olyan politikát ajánlunk, amely

  • érdemben csökkenti az egyenlőtlenségeket az életminőség és az életesélyek terén, előmozdítja a közszolgáltatásokhoz, környezeti és más közjavakhoz való egyenlő hozzáférést, és mindannyiunknak biztosítja az emberhez méltó élet feltételeit;
  • döntéseinél mindenkor szem előtt tartja a jövő nemzedékek érdekeit és a hosszú távú társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságot, a természeti értékek és erőforrások védelmét;
  • elősegíti a tisztes és értelmes munka lehetőségek létrejöttét és fennmaradását, megerősíti a munkavállalók jogait és biztonságát, támogatja az e jogok védelmét célzó társadalmi önszerveződéseket;
  • támogatja az emberközpontú gazdaságot; kiszámítható szabályozási és inspiráló társadalmi környezetet, valamint megfelelő anyagi és humán infrastruktúrát teremt a gazdaság számára és lehetővé teszi a tisztességes piaci versenyt;
  • a tőkejövedelmeket, a magas személyi jövedelmeket, a káros és szennyező tevékenységeket nagyobb arányban érintő közteherviselésre támaszkodva jó minőségű közszolgáltatásokat és biztonságot teremtő ellátásokat nyújt, hatékony és átlátható államszervezetet alakít ki és jó kormányzást folytat;
  • helyreállítja és megóvja az alkotmányos jogállamot, megerősíti a demokratikus intézményrendszert; ösztönzi és kiterjeszti az állampolgári részvételt, a szakmai párbeszédet és a társadalmi kontrollt a döntéshozásban;
  • határozottan fellép mindenfajta gyűlöletkeltés és etnikai elkülönítés ellen, befogadó társadalmat alakít ki, előmozdítja a tényleges jogegyenlőséget, küzd a hátrányos helyzetben lévők, különösen a szegénységben élők, a nők, a romák, a fogyatékkal élők, a szexuális kisebbségek és a területi egyenlőtlenségek kárvallottjainak kirekesztése és hátrányos megkülönböztetése ellen, az egyenlő esélyek megteremtéséért;
  • kiemelten segíti a tudásalapú társadalom létrejöttét, támogatja a kultúra sokszínűségét és a művészet szabadságát;  a természeti környezetünket megőrző mezőgazdaság feltételeinek megteremtésével újjáéleszti a falvakat és biztosítja élelmiszer-önrendelkezésünket;
  • megerősíti Magyarország európai identitását és konstruktívan képviseli nemzeti érdekeit, támogatja a határon túli magyar közösségek törekvéseit; és azon dolgozik, hogy a szolidaritás és a fenntarthatóság szempontjait határozottabban érvényesítő EU egy igazságosabb, jövőbarát irányba fordítsa a globalizáció folyamatát.

Mi, a Párbeszéd Magyarországért kezdeményezői már tapasztalatot szereztünk a politikában, de távol tartottuk, és a jövőben is távol tartjuk magunkat a gazdaság és politika káros összefonódásától, amely egyaránt veszélyezteti a népképviseletet és a közös erőforrások tisztességes és hatékony felhasználását. Úgy látjuk, hogy az ország nyugodt, hiteles, párbeszédre kész és felelős politikára vágyik, amely az ész, és nem az erőszak nyelvén beszél, amely meggyőzni, és nem legyőzni akarja a többi felet, amely alázattal közelít a feladathoz, és nem alattvalókat, hanem partnereket keres. Tanulva az előttünk járók hibáiból, készek és képesek vagyunk arra, hogy jó útra vezessük az irányt tévesztett Magyarországot.

Ezért új párt megalapítását kezdeményezzük. Egy baloldali értékeket valló zöld politikai közösséget szervezünk, amely – továbbgondolva a szociáldemokrata, az emberjogi liberális és a polgári radikális hagyományt, képviselve az újbaloldali gondolatok, a polgárjogi- és békemozgalmak, a feminizmus és a zöld mozgalom szellemiségét – 21. századi, igazságos és fenntartható megoldásokat kínál hazánk számára.

Várjuk mindazok csatlakozását, akik ebben a szellemben gondolkodnak, akik részt akarnak venni a párbeszédben, akik tenni akarnak Magyarországért és a jövőért!