Hogyan fordulhat elő, hogy felügyelet nélkül ügyelnek a szakorvosjelöltek?

  • Beküldve: 2012. október 29.

mai interpelláció az egészségügyért felelős miniszterhez

Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr!

Miközben az egészségügyről szóló törvény szerint önálló orvosi tevékenység csak a szakvizsga megszerzése után folytatható, a gyakorlatban mindennapos jelenség a rezidensek felügyelet nélküli munkavégzése.

A közelmúltban nagy port kavart az az eset, amikor egy rezidens ügyeletben rosszul határozta meg egy beteg vércukorszintjét, és a beteg meghalt. De ki a felelős azért, hogy a fiatal orvos egyedül lett beosztva, egyedül kellett kimennie a beteghez és egyedül kellett döntenie?

A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet csupán annyit rögzít, hogy „a szakmai felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhető, és ügyelet esetén szükség szerint az ügyelet telephelyén történő személyes megjelenése egy órán belül biztosított”.
Nincs meghatározva, hogy egy szakorvos egyszerre hány rezidens felügyeletét láthatja el, és nincsenek kiemelve azok az esetek sem, amikor a rezidensnek feltétlenül szakorvost kell hívnia.

A jelenlegi homályos szabályozás eredménye az, hogy az ügyeletet ellátó szakorvosjelöltek legtöbbször csak „telefonos segítségre” számíthatnak, de gyakran még arra sem. Különösen igaz ez a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban, amely mint köztudott, a jelenlegi szakemberhiány mellett, kizárólag szakorvosok foglalkoztatása esetén azonnal összeomlana.

Ráadásul a fiatal orvosok úgy vesznek részt a sürgősségi ellátásban, hogy az egyetemi oktatás erre nem készíti fel őket.

A Rezidens Szövetség felmérése alapján a frissen végzett orvosok 93%-a szerint nem elegendő a gyakorlati oktatás az orvosi egyetemeken. Az orvosképzésből hiányzik a mindennapi sürgősségi ellátáshoz szükséges gyakorlati készségek ellenőrzött elsajátíttatása.

A kormány struccpolitikát folytat:
• csökkenő minimumelvárások,
• halogatott ellenőrzések,
• nyitva hagyott kiskapuk,
• a létszámhiány szakképzetlen munkaerővel történő feltöltése
– ez az egészségügyi vezetés válasza a kialakult helyzetre.

A migráció pedig nem állt meg, még csak nem is csökkent, sőt idén az
első félévben 542 orvos ment el.

Ennek köszönhetően egyre nagyobb felelősség terheli az itthon maradt egészségügyi dogozókat. Egy 2010-ben történt eset kapcsán Szabó Máté ombudsman hivatalból vizsgálta a kórházi ügyeletet, illetve a rezidensek foglalkoztatását. Ezt követően felkérte az egészségügyért felelős minisztert, hogy megfelelő előkészítést követően határozza meg a rezidensek, szakorvos-jelöltek által végzett tevékenység - ezen belül az ügyeleti ellátás - szakmai felügyeletének pontos tartalmát.

• Milyen intézkedések történtek ezzel kapcsolatban?
• Mikorra várható a szakorvosjelöltek kompetencia-listájának kidolgozása?
• Mitől lesz megbízható szakfelügyelet?
• Az egyre növekvő szakember-hiány mellett hogyan fogják megszervezni a sürgősségi ellátást?