Adatvédelmi nyilatkozat és Felhasználói feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert a honlapon személyes adatok kezelése történhet, amelynek többféle jogkövetkezménye lehet!

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Felhasználói hozzájárulás

A személyes adataim kezeléséhez a hozzájárulást - az „ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT” elolvasását követően a checkbox-ba történő történő kattintással adtam meg.

A hozzájárulás tartalma:

„A szilagyilaszlo.hu-ra történő feliratkozás során megadott adataimat a Szolgáltató az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A szilagyilaszlo.hu oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének fel- és átdolgozása valamint kereskedelmi forgalomba hozatala tilos!

A hírek alatt esetlegesen megjelenő véleményekért és hozzászólásokért a működtető semminemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

A szilagyilaszlo.hu oldal a szerzők megjelölésével átvesz publikus tartalmakat más portálokról, illetve elhelyezi egyéb tartalmak hivatkozásait, de az általuk közölt információk helyességéért nem vállalunk semmilyen nemű felelősséget.

Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a szilagyilaszlo.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, saját oldalként feltüntetve azt.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő neve: Szilágyi László

Az adatkezelő címe: 2066. Szár, Rákóczi u. 3.

Elérhetőség: szilagyilaszlo@szilagyilaszlo.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

A látogató által megadott e-mail címet hírlevél küldési célból a Szolgáltató felhasználhatja.

 

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

  • felhasználó név (nickname)
  • e-mail cím
  • irányítószám

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

 

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a hírlevélre feliratkozás során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A honlapon történő megrendelés során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A meg adott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg.

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)